ПЪФИНС Травъл ООД е е туристическа агенция, регистрирана в страна-членка на Европейския съюз и тук можете да видите нашето удостоверение за регистрация, издадено от Министерство на туризма.

Компанията също е регистриран администратор на лични данни.

Екипът ни се радва на служител с отлична диплома от IATA и на правоспособен  екскурзовод, включен в националния регистър и член на Асоциацията на екскурзоводите в България .