Всички услуги закупени от Пъфинс Травъл ООД могат да бъдат заплатени по банков път след издаването на платежен документ от страна на Агенцията или неин партньор. За платежен документ се счита фактура, проформа фактура или протокол за самолетен билет.

Плащане може да бъде направено и на основание Договор за туристическа услуга.

При всяка заявка за закупуване на туристическа услуга, която  не е част от организирано туристическо пътуване с обща цена, Пъфинс Травъл ООД издава резервационна бланка, която има силата на договор.

След заплащане оригиналните платежни документи се получават по електронен път.

Услуги по хотелско настаняване и самолетни билети могат да бъдат заплатени и чрез кредитна карта.

 

Банкови данни:

Сметка в ЛЕВА:
IBAN – BG30STSA93000023047817
BIC – STSABGSF
Банка ДСК ЕАД
Пъфинс Травъл ООД