Европейската здравна карта

Безплатна е.

Подаването на заявление и получаването става лично или с пълномощно.
Издаването отнема 15 дни.

Срок на валидност – 1 година

Подновяване - може да се извърши 1 месец преди изтичане крайния срок на картата.

При кражба / изгубване / унищожаване - лицето подава уведомление по образец в РЗОК.

Има покритие САМО за страните от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Не позволява ползването на медицинска помощ за страните Сърбия, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Косово, Турция и др.

В чужда страна трябва САМИ да организирате и да изберете лечебно заведение. Европейската здравна карта важи само за лечебни заведения, които имат сключени договори с Националната Здравна Каса.

Здравноосигурителната карта покрива само СПЕШНА медицинска помощ. Всички допълнителни услуги ще трябва да се заплатят отделно.

Застраховка Медицински разходи при пътуване

Безплатна е.
Премията зависи от страната на пътуване, продължителността на престоя и др. Туристическият агент може да изчисли колко ще Ви струва застраховката за минути.

Подаването на заявление и получаването става лично или с пълномощно. Издаването отнема 15 дни.
Сключването и получаването на полицата отнема няколко минути.

Срок на валидност – 1 година

Подновяване - може да се извърши 1 месец преди изтичане крайния срок на картата.

При кражба / изгубване / унищожаване - лицето подава уведомление по образец в РЗОК.
Срок на валидност – периода на конкретното пътуване.

Подновяване – продължителността може да се удължи преди настъпването на крайната дата в първоначалната полица. Ако пътувате често можете да се възползвате от предимствата на мултитрип застраховка.

Полицата е електронна и може винаги да се разпечата отново. При застрахователно събитие служителят от асистънса проверява валидността само по име на застрахования и/или номер на полица.

Има покритие САМО за страните от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Не позволява ползването на медицинска помощ за страните Сърбия, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Косово, Турция и др.
Лечение навсякъде по света. Полицата е гаранция пред медицинските заведения и Вие не заплащате за лечението си.
В чужда страна трябва САМИ да организирате и да изберете лечебно заведение. Европейската здравна карта важи само за лечебни заведения, които имат сключени договори с Националната Здравна Каса.
Застраховката предлага асистънс услуги, които елиминират необходимостта да търсите сам здравно заведение или лекар.
Здравноосигурителната карта покрива само СПЕШНА медицинска помощ. Всички допълнителни услуги ще трябва да се заплатят отделно. Застраховката покрива спешна медицинска помощ, всяко неразположение акутни заболявания. Основно покритие - разходи за медицински прегледи и изследвания, разходи за лечение и хирургическа намеса, спешно стоматологично лечение, разходи за транспортиране при злополука, разходи за репатриране на тленни останки, разходи за болничен престой, разходи за лекарства, употреба на медицински средства и уреди.